Veelgestelde WOZ vragen

 

Waarom is de dienstverlening van WOZ Op Maat gratis? Is dat echt waar? 

Ja, onze dienstverlening is inderdaad helemaal kosteloos. Wij werken volgens het principe No-cure, No-pay. Ingevolge het Besluit Proceskosten Bestuursrecht worden de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaar en beroep redelijkerwijs heeft moeten maken, door de gemeente vergoed wanneer u geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt. Dit is alleen van toepassing als u een specialist inhuurt. 
Door de werkwijze van WOZ Op Maat dekt deze vergoeding onze kosten. Wanneer het bezwaar door de gemeente wordt afgewezen, dan neemt WOZ Op Maat de kosten zelf voor haar rekening. U hoeft in geen enkel geval iets te betalen. Onze dienstverlening is en blijft gratis.

Ik kan ook zelf in bezwaar. Waarom zou ik WOZ Op Maat dit laten doen?

U kunt inderdaad zelf de bezwaarprocedure voeren. Maar het is meestal een vrij moeilijk en technisch verhaal. Voor een "leek" is het veel lastiger om een goed onderbouwd bezwaarschrift op te stellen en hierover in discussie te gaan met de gemeente. Onze medewerkers zijn specialisten en bezitten de deskundigheid om een zeer solide bezwaarschrift op te stellen. Ook gaan wij voor u de discussie aan met de gemeente.

In de meeste gevallen laten wij een taxatierapport  van uw pand opstellen zodat de slagingskans nog verder toeneemt. Nu wij toegang hebben tot de gegevens van alle verkocht woningen en ander onroerend goed, zijn wij dus heel succesvol bij het maken van bezwaar en beroep.

Hoe vraag ik mijn taxatieverslag op?

Uw taxatieverslag kunt u opvragen bij de gemeente. in veel gevallen is het mogelijk om op de website van de gemeente in te loggen met uw DigiD code en het taxatieverslag op te vragen. Zo niet dan vragen wij dit voor u op. 

Hoe wordt ik op de hoogte gehouden tijdens de procedure?

Zodra wij alle stukken van u hebben ontvangen, zullen wij uw woz bezwaar indienen. Zodra dit is ingediend, brengen wij u hiervan op de hoogte.
De gemeente heeft tot 31 december de tijd om uitspraak te doen op het bezwaar. Wij zullen steeds op de hoogte houden van de status van uw zaak. Zodra de uitspraak binnen is, sturen wij deze naar u op. Zodra er ander nieuws is, nemen wij eveneens contact met u op.

Wanneer komt de uitspraak op mijn woz bezwaar binnen?

Na ontvangst van het woz bezwaar heeft de gemeente tot 31 december van het betreffende jaar de tijd om uitspraak te doen. Deze termijn kan door de gemeente worden verlengd. Dit gebeurt echter zelden.

Hoe weet ik of de waarde van mijn pand verlaagd is?

Na uw aanmelding stelt één van onze juristen een woz bezwaar op. Na indiening van het bezwaarschrift heeft de gemeente tot uiterlijk 31 december van dit jaar de tijd om een uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Meestal ontvangt u de uitspraak echter eerder.

Wat gebeurt er als het bezwaarschrift succesvol is?

Als de gemeente tegemoet komt aan het woz bezwaar, ontvangt u een wijziging op de ozb-aanslag. De gemeente betaalt u het eventueel teveel betaalde bedrag aan ozb terug en geeft de verlaagde waarde door aan alle relevante instanties. Ook vergoedt de gemeente de kosten voor het gebruik van de diensten van WOZ Op Maat zodat de dienstverlening voor u gratis is en blijft.

Wat gebeurt er als mijn woz bezwaar niet succesvol is?

Als de gemeente niet tegemoet komt aan het bezwaarschrift dan overlegt WOZ Op Maat met u of het in beroep gaan tegen de uitspraak wenselijk is. Is dat het geval dan zal WOZ Op Maat de beroepsprocedure eveneens kosteloos voor u voeren. 

Moet ik mijn ozb aanslag nog wel betalen nu er een bezwaarprocedure loopt?

Wij adviseren u om de aanslag gewoon te betalen. Wanneer het bezwaarschrift succesvol is, ontvangt u van de gemeente het teveel betaalde bedrag aan belasting terug. Op deze manier weet u zeker dat er geen betalingsproblemen ontstaan.

Voor welke onroerende zaken kan ik jullie inschakelen?

WOZ Op Maat kan bezwaar maken tegen alle onroerende zaken in Nederland.

Ik heb een huis gekocht halverwege het jaar. Kan ik bezwaar maken tegen de woz waarde?

Ja, dat is mogelijk en ook erg belangrijk. Vaak wordt vergeten dat bij de aankoop van een pand ook ozb-belasting wordt betaald. Doordat het pand net gekocht is, kan er makkelijk gecontroleerd worden of de woz waarde goed is. WOZ Op Maat kan voor u een beschikking bij de gemeente aanvragen en vervolgens voor u een woz bezwaar indienen om de waarde te verlagen conform de door u betaalde koopprijs.

Ik heb een huis geërfd. Kan ik bezwaar maken tegen de woz waarde?

Ja, dat is mogelijk. WOZ Op Maat kan voor u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wel dient u ons dan een kopie van de verklaring van erfrecht te sturen.

Ik heb zelf bezwaar ingediend en dit is door de gemeente afgewezen. Kan ik WOZ Op Maat inschakelen voor alleen de beroepsprocedure?

Ja, wij kunnen ook enkel de beroepsprocedure voor u voeren.

Gratis bezwaar
Gratis bezwaar

De gemeente betaalt onze kosten.

87% kans op succes
87% kans op succes

Onze expertise en werkwijze zorgt ervoor dat de meeste waarden met succes worden verlaagd.

Kennis en ervaring
Kennis en ervaring

Deskundige juristen en taxateurs staan tot uw beschikking.