Percentage eigenwoningforfait voor 2018 lager!

Percentage eigenwoningforfait voor 2018 lager!

Het eigenwoningforfait voor 2018 is met 0,05% gedaald ten opzichte van 2017. Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt het forfait nu 0,70%. Het maximale aftrekpercentage voor de kosten van de eigen woning is weer met 0,5%-punt gedaald van 50% naar 49,5%.

Een belastingplichtige die in het bezit is van een eigen woning met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000, moet dit jaar rekening houden met een eigenwoningforfait van 0,70%. De hoogte van dit eigenwoningforfait is afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarden en de huren. De WOZ-waarden voor 2018 zullen hoger zijn dan in 2017, daarom is het forfait verlaagd. 

 eigenwoningforfait 2018

 

Gratis bezwaar
Gratis bezwaar

De gemeente betaalt onze kosten.

87% kans op succes
87% kans op succes

Onze expertise en werkwijze zorgt ervoor dat de meeste waarden met succes worden verlaagd.

Kennis en ervaring
Kennis en ervaring

Deskundige juristen en taxateurs staan tot uw beschikking.